Penzion a ubytování České Budějovice - Památky

Penzion - Online rezervace
Penzion - Aktuální nabídka
* PENZION v centru nabízí svým klientům *
Penzion a ubytování České Budějovice
Penzion - Rychlý kontakt
 
LÉTO 2017
LÉTO U NÁS
Dovolená
Jižní Čechy
 

Placené parkoviště je v Pekárenské ulici a v okolí (rezervace není možná). Odstavné parkoviště 5 minut chůze/515 míst/20,-Kč/24h
 
Recenze našich hostů
 
 
Kontakt

Památky

Černá věž

Černá věž je dominantou Českých Budějovic. Byla postavena z kamenných kvádrů jako samostatná stavba u náměstí v těsném sousedství chrámu svatého Mikuláše v letech 1549 - 1578. Spodní část věže (5 pater) je vystavěna v gotickém slohu, vrchní část s ochozem a kopulí je renesanční. Původně sloužila jako zvonice a hláska. Dnes je přístupná veřejnosti a nabízí krásný výhled na město, zvláště na náměstí Přemysla Otakara II. Černá věž byla po dokončení vybavena sedmi zvony, z nichž se některé dochovaly do současnosti, jiné byly nahrazeny. Dnes je jich na věži šest. Největší a nejtěžší se jmenuje Bummerin a pochází z roku 1723. Váží 3.500 kg, v průměru měří 182 cm a je vysoký 147 cm. Dalšími zvony jsou Marta, Octava, Maria, Stříbrný a Budvar. Základnu stavby tvoří čtverec o straně 11,6 m. Věž je vysoká 71,9 m, stěny jsou u základů silné 3,1 m, ve výši hodin pak 1,96 m. Od svislé osy je věž odkloněna o 36 cm.

památky České Budějovice památky České Budějovice

Samsonova kašna

Samsonova kašna je dominantní součástí čtvercového náměstí Přemysla Otakara II. Byla vystavěna v období města po třicetileté válce v letech 1720-1727. Autorem návrhu této barokní fontány byl Fr. Baugaut, sochařská výzdoba je dílem J. Dietricha, který je také autorem mnoha dalších sochařských prací v Českých Budějovicích.

památky České Budějovice

Koněspřežní železnice

Na počátku rozvoje techniky počátkem 19. století reprezentovalo českou technickou vyspělost ojedinělé dílo mezinárodního významu - první a nejdelší koněspřežní železnice na evropském kontinentě, vedoucí z Českých Budějovic do rakouského Lince. Roku 1807 byl pověřen ředitel prvního polytechnického ústavu v Praze F. J. Gerstner, aby přešetřil možnost spojení Vltavy s Dunajem pomocí kanálu. Ten, ač odborník na vodní stavby, navrhl nakonec po důkladném studiu spojení obou řek vybudováním železnice. Stavba, jejímž vedením byl pověřen jeho syn F. A. Gerstner, byla započata v roce 1825. V roce 1827 byla zkušebně uvedena do provozu severní, česká část železnice, a o rok později již byla zprovozněna trvale. Celá trať z Českých Budějovic do Gmündu u Lince byla dokončena 1. 6. 1830. Pravidelná přeprava zboží byla zahájena v roce 1832. Doprava osob byla na trati zavedena až dodatečně. Spřežení se dvěma koňmi zapřaženými za sebou se křižovala v příhraničním Kerschtaumu a urazila cestu dlouhou 129 km za 14 hodin. Po nástupu parních lokomotiv byla téměř celá česká část využívána pro parní železnici. Z trati, která byla první veřejně užívanou v Evropě, se do dnešní doby zachovalo několik fragmentů (např. přízemní domek konečné stanice v Českých Budějovicích, část trati mezi stanicemi Suchdol a Rybník. V Holkově je dobře zachována budova přepřahací stanice, nedaleko je část náspu s klenutým mostem.

památky České Budějovice

Radnice

Českobudějovická barokní radnice se třemi věžemi stojí v jihozápadním rohu náměstí Přemysla Otakara II. Původně byla vystavěna v období renesance v polovině 16. století, do současné podoby ji přestavěl A. E. Martinelli v letech 1727 - 1730. Na římse budovy stojí čtyři alegorické plastiky (Spravedlnost, Statečnost, Moudrost a Opatrnost) od J. Dietricha z roku 1731, ve věži je umístěna zvonkohra.

památky České Budějovice

Českobudějovický klášter

Dominikánský klášter s chrámem Obětování Panny Marie je nejstarší památkou Českých Budějovic. Byl vystavěn při zakládání města u náměstí Přemysla Otakara II. V duchu řádových pravidel musel stát v těsné blízkosti hradeb, takže se stal součástí městského opevnění. Klášter byl založen kolem roku 1265. Presbytář kostela byl hotov ještě před koncem 13. století, a tak je nejstarší architektonickou památkou Českých Budějovic. Stavba trojlodního chrámu s konventem pokračovala až do druhé poloviny 14. století. Zvlášností je, že jako stavební materiál zde byly použity kromě kamene také cihly. Ve druhé polovině 15. století byla přistavěna věž. Klášter pak existoval až do roku 1785, kdy byl zrušen a dominikáni byli vystřídáni piaristy a redemptoristy. Přestože chrám několikrát vyhořel, dochoval si původní raně gotickou podobu až do současnosti. Ke kostelu přiléhá křížová chodba kláštera. Bývalá kapitulní síň byla znehodnocena přestavbami, jimiž klášter prošel po zrušení. Původně gotická klášterní věž s křížovou klenbou (v 1. patře) byla přestavěna do dnešní podoby s barokní bání v roce 1772. Na prostranství před klášterem býval hřbitov, dnes je upraveno jako náměstí (Piaristické) s tržištěm, na němž zůstala zachována také budova bývalé solnice.

památky České Budějovice památky České Budějovice památky České Budějovice

Chrám sv. Mikuláše

Původně farní kostel svatého Mikuláše byl založen společně s městem ve 13. století poblíž náměstí Přemysla Otakara II. Poprvé byl přestavován v první polovině 16. století. Roku 1641 byl při požáru města až na obvodové zdi zničen. Během necelých deseti let byl obnoven, koncem 17. století byl ještě upraven průčelní štít Jakubem de Maggi. V kostele je hodnotné vybavení převážně ze 17. a 18. století, umístěné zde v souvislosti s přeměnou na katedrální kostel. Ke kostelu byla v první polovině 18. století přistavěna barokní kaple Smrtelných úzkostí Páně. V kupoli kaple je nástropní malba Smrt Panny Marie od J. A. Schöpfa z doby po roce 1729.

památky České Budějovice památky České Budějovice

Solnice

památky České Budějovice

Železná panna

památky České Budějovice

Mapa památek, Českých Budějovic

památky České Budějovice