Penzion a ubytování České Budějovice - Hrady a zámky

Penzion - Online rezervace
Penzion - Aktuální nabídka
* PENZION v centru nabízí svým klientům *
Penzion a ubytování České Budějovice
Penzion - Rychlý kontakt
 
LÉTO 2017
LÉTO U NÁS
Dovolená
Jižní Čechy
 

Placené parkoviště je v Pekárenské ulici a v okolí (rezervace není možná). Odstavné parkoviště 5 minut chůze/515 míst/20,-Kč/24h
 
Recenze našich hostů
 
 
Kontakt

Hrady a zámky

ČERVENÁ LHOTA (zámek)

Romantický novogotický zámeček uprostřed rybníka, pův.tvrz, v 16. století přestavěná do renesanční podoby (Kábové z Rybňan), rozšíření a úprava 16. až 17. století za Viléma Rúty z Dírného, štuková výzdoba interiéru (Giov.Tencalla, I.Cometa. Romantické úpravy z 19. století částečně odstraněny. Zámek je dobře udržován, veřejnosti přístupný.

ČERVENÁ LHOTA ČERVENÁ LHOTA ČERVENÁ LHOTA

ČESKÝ KRUMLOV (zámek)

Původní hrad Krumlov byl založen v 1. pol. 13. století Vítkovci – pány z Krumlova. V roce 1302 připadl Rožmberkům, kteří jej vlastnili až do roku 1602, kdy jej Petr Vok prodal Rudolfovi II. Roku 1622 získali panství Eggenberkové a roku 1719 Schwarzenberkové, kteří je drželi až do roku 1947. Nejstarší částí zámku je tzv. hrádek s věží z druhé poloviny 13. století, roku 1580 renesančně upravenou. Horní hrad, gotická stavba s věžemi a kaplí sv. Jiří, vznikl v první polovině 14. století. V druhé polovině 16. století byl hrad za Viléma z Rožmberka přestavěn na renesanční zámek. Barokní úpravy provedl v letech 1682 až 1687 J. de Maggi. Další významné úpravy proběhly v polovině 18. století. J. Lederer vymaloval maškarní sál. Rokokovou budovu divadla spojuje se zámkem vícepatrový plášťový most z roku 1764. Divadlo je jedno z nejstarších v Evropě. V blízkosti barokního pavilónu Bellarie vzniklo v roce 1958 letní divadlo s otáčivým hledištěm. Zámek dnes spolu s městem tvoří vzácně dochovaný urbanistický celek, od roku 1963 chráněný jako Městská památková rezervace, od roku 1992 zapsaný na seznam světového kulturního dědictví Unesco. Zámek je přístupný veřejnosti v několika okruzích.

ČESKÝ KRUMLOV ČESKÝ KRUMLOV ČESKÝ KRUMLOV

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU (zámek)

Zámek na místě původního gotického hradu, mnohokrát přestavovaný, do dnešní podoby romantické tudorovské gotiky až v polovině 19. stol., jeho bohaté interiéry jsou přístupné od dubna do října (v sezóně je vhodná rezervace); jízdárna, stáje a kočárovna byly upraveny na Alšovu jihočeskou galerii se stálou výstavou jihočeské gotiky a vlámského i holandského malířství 17. stol., otevřeno nezávisle na zámku celoročně; hodnotnou technickou památkou jsou litinové konstrukce letního pavilonu (na jv. průčelí) a zimní zahrady (průchod do galerie) ze železáren v Blansku; poblíž zámku stojí zámeček Štekl, původně dům pro úředníky, nyní upraven na hotel; rozsáhlý zámecký park v anglickém stylu s cennými dřevinami.

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

TŘEBOŇ (zámek)

Zámek v místě původního gotického hrádku je jedním z největších zámeckých komplexů v České republice. Na jeho místě původně stával panský dvorec, změněný na tvrz a později na kamenný hrádek, zmiňovaný poprvé roku 1374. Na místě tohoto gotického hradu bylo později vystavěno honosné renesanční sídlo významného českého rodu Rožmberků. Další mocný rod, Schwarzenbergové, kteří Třeboň vlastnili od r. 1660, obohatil zámek barokními dostavbami na vnějším nádvoří. Zámek je obklopen nádherným parkem a hradbami. Větší část třeboňského zámku dnes zaujímají depozitáře Státního oblastního archivu. Počátek jeho slavné tradice je datován rokem 1602, kdy vedle rožmberského dvora byl na zámek přemístěn z Českého Krumlova i rožmberský archiv, již tehdy jeden z nejcennějších šlechtických archivů. Za pozdější vlády Švamberků a Schwarzenbergů se archiv rozrůstal shromaždováním dalších písemností, až postupně zaplnil 24 místností pod tzv. Dlouhou chodbou. Řada archiválií je uznána za kulturní památky. Nejstarší uložená listina je z roku 1184.

TŘEBOŇ TŘEBOŇ TŘEBOŇ